blog

Virtualització de Servidors

25 setembre, 2014

INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, SA

Empresa certificada per desplegar infraestructures informàtiques en format de virtualització amb equipament de les marques Dell, Hewlett Packard, VMware, Veeam etc .

INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, SA és un distribuïdor de tecnología  amb 28 anys d’experiència en instal·lació, manteniment i reparació d’equipaments i infraestructures informàtiques (hardware, software i serveis) que ofereix com a principal valor afegit el fet de ser representant de marques com Dell, HP, VMWare o Microsoft. Per tant, té capacitat per: subministrar, instal·lar i configurar equips i que aquests quedin plenament operatius.

En el seu afany per proporcionar als seus clients la tecnologia que aporta millors prestacions al menor cost possible, INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, SA proposa la virtualització de servidors com a tecnologia que aglutina avantatges interessants .

Concretament, mitjançant la virtualització, podem obtenir un gran estalvi de costos tant en la compra d’equips com en el seu posterior cost de manteniment, sense oblidar l’estalvi energètic que suposa tenir un menor nombre d’equips funcionant 365 dies a l’any.

Aquesta tecnologia ens ofereix la possibilitat de disposar de diversos servidors amb diferents característiques i funcionalitats, instal·lats físicament en un mateix equip. Mitjançant aquesta tecnologia, aconseguim compartir els recursos físics d’un sol equip a una o més màquines virtuals que es comportaran en el seu entorn com a servidors reals. A cadascuna d’aquestes màquines virtuals se’ls poden assignar els recursos corresponents a les característiques del treball que realitzaran. Aquests recursos com CPU, RAM, disc dur o targetes de xarxa, es poden configurar de manera compartida o bloquejar-los perquè no puguin ser utilitzats per la resta de màquines virtuals. En cadascuna d’aquestes màquines virtuals es poden instal·lar diferents sistemes operatius com Windows o Linux, entre d’altres.

Enumerem a continuació alguns dels  avantatges més importants de la virtualització:

 • 1. Estalvi de costos i millora en la gestió de recursos
  Adquirint un sol servidor físic es poden configurar tants servidors virtuals com siguin necessaris.
 • 2. Creixement flexible
  Instal·lar un nou servidor és molt més senzill i ràpid.
 • 3. Aprofitament d’aplicacions antigues
  Es pot substituir un servidor físic antic, amb les seves aplicacions, virtualizant-lo i integrant-lo en el nou hardware, sense necessitat de conservar el servidor antic.
 • 4. Administració simplificada i centralització de tasques de manteniment
  Des del gestor de màquines virtuals es poden augmentar o reduir els recursos d’una determinada màquina, instal·lar actualitzacions, reiniciar servidors aïllats o, fins i tot, si cal, eliminar la màquina.
 • 5. Balanceig de recursos
  És possible assignar un grup de servidors físics per poder proporcionar més recursos als servidors virtuals.
 • 6. Disminució de les pauses
  Amb aquesta tecnologia, les tasques de solucionar incidències i fer còpies de seguretat es realitzen en un temps menor. Es pot realitzar una còpia d’una màquina virtual mentre es realitzen tasques de manteniment en una altra, sense deixar de donar servei durant aquest període de temps.