Infraestructures IT

A IN2 podem assumir tant el muntatge y connexionat de les arquitectures de servidor més avançades, com la instal•lació i configuració de programari i serveis. Ens ocupem de les comunicacions internes i la seguretat cap a l’exterior dels seus sistemes, així com la configuració de sistemes de backup per tal de preservar les seves dades, d’una manera fàcil i còmoda.

Podrà trobar en IN2 el seu aliat en el camp de la Virtualització. La consolidació de diversos serveis gestionats clàssicament per diversos Servidors físics en un sol maquinari per mitjà del concepte (i la tecnologia) de les màquines virtuals, suposa un abans i un després a l’hora de planificar, gestionar i amortitzar les inversions d’IT, podent començar d’una forma senzilla amb un sol servidor i crèixer fins a serveis amb alta diponibilitat.

L’estalvi en hardware, manteniment, espai i energia fan de la VIRTUALITZACIÓ un servei idoni en moments on ha de predominar l’eficiència. Tot això amb un partner de reconegut prestigi com és VMware.