blog

Renting tecnològic

26 setembre, 2014

INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, SA i l’empresa especialitzada en Renting Tecnològic, IBERENT, emprenen una campanya conjunta per promoure la renovació del parc tecnològic de les empreses a través del rènting.

INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, SA és un distribuïdor de tecnología amb 28 anys d’experiència en instal·lació, manteniment i reparació d’equipaments i infraestructures informàtiques (hardware, software i serveis) que ofereix com a principal valor afegit de ser representant de marques com Dell, HP, VMWare o Microsoft. Per tant, té capacitat per: subministrar, instal·lar i configurar equips i que quedin plenament operatius.

Amb la modalitat de contractació via rènting, INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, SA ofereix una interessant eina perquè els seus clients decideixin renovar el seu parc tecnológic gestionant les despeses de la manera més eficient possible.

Els beneficis que ofereix la modalitat del rènting per a l’empresa, són els següents:

  • Benefici fiscal: les quotes es comptabilitzen com a despeses externes i no suposen cap càrrega en el balanç de la societat. A més, es dedueixen íntegrament i es desgraven en la seva totalitat.
  • Flexibilitat dels contractes: Aquest finançament evolutiu permet, en qualsevol moment, ampliar, renovar o fins i tot retirar actius del seu parc i gestionar la seva re-venda, el que suposa un important estalvi de costos.
  • La quota integra la totalitat del projecte (hardware, software i/o serveis) en un contracte d’entre 12 i 60 mesos amb terminis adaptats a les limitacions comptables i pressupostàries.
  • Solucions evolutives que li permeten finançar tant els seus nous actius tecnològics com els antics , mitjançant un Sale & Leaseback , que els hi recomprem al seu valor net comptable.
  • Evitaran l’obsolescència tecnològica i baixada de rendiment del seu parc i el podran ajustar en cada moment a les seves necessitats en condicions financeres optimitzades per l’adaptabilitat del rènting a les seves necessitats reals.

A més, IBERENT pot proporcionar eines de gestió analítica i pressupostària (Leasing Manager) que li permetran controlar l’evolució dels contractes en rènting, mantenint informat de les capacitats de renovació i/o ampliació del parc a quota constant.

grafic2b