Divisió multimèdia

– Videoconferència (Polycom,…)

– Pissares Interactives (Gitachi, Prometea, ..)

– Projectors interactius (Epson, Hitachi, ..)

– Cartelleria digital (Samsung, ..)