ban_producte_divmultimedia

Divisió multimèdia

- Videoconferència (Polycom,…)

- Pissares Interactives (Gitachi, Prometea, ..)

- Projectors interactius (Epson, Hitachi, ..)

- Cartelleria digital (Samsung, ..)