blog

Copiadores, impressores i multifuncionals en modalitat “Pagament per ús”

29 setembre, 2014

INFORMÀTICA INDUSTRIAL IN2, SA proposa la renovació dels parcs d’impressores, copiadores i equips multifuncionals per equips de la marca Hewlett Packard (líder a Espanya en tecnologies d’impressió) en la modalitat de pagament per ús. Amb aquesta modalitat,  el client rep un servei integral de subministrament de consumibles, peces i servei de reparació durant 5 anys, havent de pagar únicament un cost fix per còpia produïda.

Informàtica Industrial IN2, SA és un distribuïdor de tecnología amb 28 anys d’experiència en instal·lació, manteniment i reparació d’equipaments i infraestructures informàtiques (hardware, software i serveris) que ofereix com a principal valor afegit el fet de ser representant de marques com Dell, HP, VMWare o Microsoft. Per tant, té capacitat per: subministrar, instal·lar i configurar equips i que aquests quedin plenament operatius.

Amb la modalitat de renovació del parc d’impressió mitjançant contractes de pagament per ús, Informàtica Industrial IN2, SA i Hewlett Packard ofereixen, un cop més, una proposta que permet als seus clients estalviar costos i controlar despeses, alhora que es manté l’equipament plenament operatiu i vigent.

Impressió com a Servei

Per què una solució de pagament per ús?

Productivitat i reducció de costos són les principals preocupacions de les empreses.

En la seva constant recerca per aconseguir un augment de la productivitat i un estalvi de costos, les empreses són molt receptives devant les propostes que els permetin ser més competitives i mantenir els seus nivells de servei.

La nostra proposta són els serveis gestionats d’impressió, un plantejament que ajudarà a conèixer quins són els seus costos reals i amb el nostre assessorament en posar en marxa un pla d’optimització.

Beneficis del pagament per ús:

  • Adequar els dispositius a les necessitats reals
  • Reducció de costos d’impressió
  • Optimització en la gestió de consumibles
  • Un únic contracte de manteniment global
  • Temps de resposta de servei local

 Com divideixen els seus costos les empreses *

grafic1Flux de treball: 77%
Gestió de documents, interacció de l’usuari final

Infraestructura: 10%
Maquinari, consumibles, servei i energia

Gestió: 13%
Despeses en proveïment / administració i suport de TI / SI

Per tot això, amb aquesta proposta, INFORMATICA INDÚSTRIA IN2, SA es presenta com a empresa que segueix sempre de prop les últimes tendències en equipament informàtic i les afegeix en la seva oferta quan aquests demostren veritables avantatges per als seus clients.